Banca ètica

Tenir garanties que els nostres estalvis estan invertits en projectes que beneficiïn a la societat és molt important. Si els bancs han de ser els gestors de l'economia del país, aquests han d'alinear-se amb la societat.


Aquesta és la disponibilitat de banca ètica a Espanya:

Triodos Bank: Banc d'origen Holandès amb més de 30 anys d'història enfocat a un ús responsable dels teus estalvis. No inverteix en borsa sinó en medi ambient, iniciatives socials i cultura.

Fiare Banca Ética: Banc cooperatiu d'origen basc i italià que vol ser una eina al servei de la transformació social a través de la financiació de projectes de l'economia social i solidària i la promoció d'una cultura de la intermediació financera, sota els principis de la transparència, la participació, la democràcia i el crèdit com a dret.

Coop57: Banc cooperatiu d'origen català de serveis financers ètics i solidaris que té com a objectiu principal, contribuir a la transformació social en positiu de la nostra economia i de la nostra societat.

Oikocredit: Banc cooperatiu internacional de finances ètiques que canalitza els estalvis de persones i organitzacions compromeses de països desenvolupats cap al finançament de projectes empresarials amb contingut social en països en vies de desenvolupament. Tot i que es va fundar fa 30 anys pel Consell Mundial d'Esglésies, afirma que els criteris d'inversions mai es basen en motius religiosos.

Colonya Caixa Pollença: Banc d'origen mallorquí que es caracteritza per tenir diverses opcions "d'estalvi ètic". Les seves financiacions i les subvensions han de tenir una marcada finalitat ètica i solidària.

Caixa d'Enginyers: La Fundació Caixa d'Enginyers té com a finalitat vehicular les seves activitats de responsabilitat social corporativa. Es tracta d'una institució privada i sense ànim de lucre sorgida a partir de la transformació de l'antiga Agrupació Sòcio-Cultural i Tecnològica dels Enginyers. La Fundació pretén optimitzar l'eficiència dels recursos destinats a la promoció i el foment de l'enginyeria i activitats d'interès cultural, social, mediambiental, benèfico-assistencial, professional i tecnològic.