Energia i Telecomunicacions

Un ús responsable i sostenible dels recursos del nostre planeta i les comunicacions, així com garantir-ne l'accés per a tota la població és vital per garantir una societat justa i amb igualtat d'oportunitats.


Distribuidores d'energia d'origen 100% renovable:

Som Energia: Cooperativa de consum d'energia verda (100% renovable) sense ànim de lucre.

Hola Luz: Empresa centrada en la promoció de les energies renovables. Per tal de potenciar-les més, representa a empreses productores d'energia renovable i fomenta l'autoconsum sostenible.

Esfera Luz: Empresa de distribució d'energia 100% solar. És una empresa enfocada al servei online que com a característica et permet escollir el teu productor d'energia solar directament per tal de fomentar el consum de proximitat.

Gesternova: Empresa de distribució d'energia 100% renovables que a més a més representa a productores d'energia renovable.

Goiener: Cooperativa centrada en Euskadi i Navarra que pretén recuperar la soberania energètica mitjançant el consum d'energies renovables.

La certificació d'energia obtinguda de fonts renovables l'otorga la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Som Mobilitat: Cooperativa sense ànim de lucre que proposa un ús racional dels cotxes. La majoria del temps tenim el cotxe aparcat i per tant la opció més raonable és compartir-lo. Així doncs pretén crear una xarxa de cotxes elèctrics utilitzant energia 100% renovable disponible per als membres de la cooperativa a preu d'ús.


Empreses en el sector de les telecomunicacions:

Eticom: Cooperativa sense afany de lucre que ofereix serveis de telefonia i accés a Internet a persones per avançar cap a una sobirania d’infraestructures i serveis de telecomunicacions. Actualment ofereix telefonia mòbil i està provant en fase beta l'internet i el telèfon fix. El principal problema és que a l’estat espanyol la concessió d’espectre de freqüència la tenen Movistar, Vodafone, Orange i Yoigo. L'única opció per a qualsevol altre operadora és formar-se com a operador mòbil virtual (OMV) i utilitzar les infrestuctures dels anteriors (la telefonia mòbil d'Orange i l'internet i fix de Vodafone).

Fairphone: empresa social que està creant un moviment per una electrònica més justa. Fairphone dóna ènfasi en posar els valors ètics per davant de la resta. El cost del primer mòdel era d'uns 300€ però el model actual (Fairphone 2) és d'uns 500€.